Cài đặt

Điêu Thuyền

Lưu Bị

Tướng Hỗ Trợ

Quần hùng

Là tuyệt sắc giai nhân, được gả cho Lữ Bố.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 10% tỉ lệ bạo bên Lữ Bố. Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng né tự thân, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi phóng nộ công, mục tiêu hồi 1 điểm nộ.
Giảm 17% s.thương khi bị công. Tăng lên lv2, bạo tăng lên 25%, tăng 5% trúng.
Khi thi triển nộ công, khiến mục tiêu giảm 20% s.thương chịu phải vào lần tiếp theo. Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 115%-135% công.
Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 165%-185% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Lưu Bị30-07-2016
Hoa Đà30-07-2016
Tiểu Kiều29-07-2016
Game SG140