Cài đặt

Đổng Trác

Đổng Trác

Tướng Phòng Thủ

Quần hùng

Hung hãn tàn bạo nhưng cũng gặp kết cục bi thảm.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Giảm 18% tỉ lệ bạo của toàn địch. Tăng chắn, tổng 30 cấp.
Tăng miễn thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Tăng lên lv2, tăng 50% lá chắn
Giảm 26% s.thương khi bị bạo. Hồi sinh sau khi bị diệt, HP bằng 100%; 1 hiệp đấu chỉ kích hoạt 1 lần
Sau khi thi triển nộ công, tăng 20% chắn khi bị công; cộng dồn với chắn tự thân. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; Hao 4 nộ 

 

Tin tức liên quan

Hứa Chử18-06-2016
Game SG140