Cài đặt

Hoàng Cái

Hoàng Cái

Tướng Phòng Thủ

Nước Ngô

Là 1 vị tướng nước Ngô

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
2 hiệp đầu chắn thành công Phản s.thương, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% hiệu quả trị liệu khi được trị liệu. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Phóng nộ khí đồng thời hồi tối đa 6% HP tự thân.
Tăng 10000 HP. Phóng nộ khí đồng thời hồi tối đa 15% HP tự thân.
Sau khi thi triển, nhận hiệu quả phản đòn, chuyển 30% phản đòn chịu phải cho địch mình vào lần tới. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; hao 4 nộ 

 

Tin tức liên quan

Đổng Trác18-06-2016
Hứa Chử18-06-2016
Game SG140