close
icon lefticon right
Cài đặt

Trương Tinh Thái

Trương Tinh Thái

Tướng Phòng Thủ

Nước Thục

Là con gái Trương Phi, vợ của Lưu Thiền. Xinh đẹp mỹ miều, kiên cường.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Miễn 12% s.thương nhân vật nam. Tăng chắn, tổng 30 cấp.
Tăng phản đòn, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Giảm 5% s.thương khi bị công Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Sau khi thi triển nộ công, tăng 20% miễn s.thương tự thân; kéo dài 1 hiệp.
Tăng 34% lá chắn. Sau khi thi triển nộ công, tăng 20% phản đòn khi hiệp sau bị công; sẽ cộng dồn với phản đòn tự thân.
Khi phản kích có 30% xác suất đánh choáng địch 1 hiệp. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; Hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Đổng Trác18-06-2016
Hứa Chử18-06-2016