Cài đặt

Trương Tinh Thái

Trương Tinh Thái

Tướng Phòng Thủ

Nước Thục

Là con gái Trương Phi, vợ của Lưu Thiền. Xinh đẹp mỹ miều, kiên cường.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Miễn 12% s.thương nhân vật nam. Tăng chắn, tổng 30 cấp.
Tăng phản đòn, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Giảm 5% s.thương khi bị công Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Sau khi thi triển nộ công, tăng 20% miễn s.thương tự thân; kéo dài 1 hiệp.
Tăng 34% lá chắn. Sau khi thi triển nộ công, tăng 20% phản đòn khi hiệp sau bị công; sẽ cộng dồn với phản đòn tự thân.
Khi phản kích có 30% xác suất đánh choáng địch 1 hiệp. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; Hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Đổng Trác18-06-2016
Hứa Chử18-06-2016
Game SG140