close
icon lefticon right
Cài đặt

Bàng Đức

Bàng Đức

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Là tướng lĩnh nhà Ngụy, can đảm anh dũng khiến Quan Vũ cũng phải ngưỡng mộ.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 10% công. Tăng bạo, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công. Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng 1000 công.
Tăng 34% tỉ lệ bạo. Sau khi phóng nộ công có 100% xác suất hồi 2 điểm nộ.
Sau khi phóng nộ công có 50% xác suất hồi 2 nộ. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 170%-190% sát thương v.lý toàn thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Hoa Hùng02-07-2016
Cao Thuận02-07-2016
Trương Liêu02-07-2016