Cài đặt

Trương Liêu

Trương Liêu

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Là một trong những vị tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
3 hiệp đầu, tăng trúng18%。 Miễn s.thương, tổng 30 cấp.
Khát máu, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Sau khi thi triển nộ công có 100% xác suất hồi 2 điểm nộ.
Tăng 17% s.thương khi công. Sau khi thi triển nộ công, tăng 40% công tự thân; kéo dài đến khi kết thúc đấu, có thể cộng dồn.
Sau khi thi triển nộ công, tăng 10% công tự thân; kéo dài đến khi kết thúc đấu, có thể cộng dồn. Gây 100%-120% sát thương v.lý mục tiêu đơn hàng trước
Gây 165%-185% s.thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước; hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016
Từ Hoảng27-06-2016
Game SG140